Livshantering; avslappning och stresshantering, 1sp

Denhär kursen erbjuds inom den nationella portalen Campusonline.
Anmäl dig med din skolas mailadress.

Kursen är också öppen för Öppna yh studerande, dvs andra intresserade.
Meddela i anmälan att du är studerande via öppna YH.

 

Inga förkunskapskrav
Deltagarna antas i anmälningsordning

Kostnader:
Campusonline studerande ingen kostnad.
Öppna YH avgiften är 15€, se närmare kriterier https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

 

Målgrupp:

Alla som vill bli bättre på att hantera stress och slappna av.

Kursens lärandemål:

 • Tidsplanering och organisering av arbete
 • Närvaro och samvaro
 • Äkthet och ärlighet
 • Tillit, trygghet och förtroende
 • Vila, sömn och återhämtning

Färdighet att känna av hur man själv och andra mår dvs "human being"

Innehåll och arbetsgång:
Vi utforskar hur man kan minska negativ stress och må bättre i studier och arbete samt hur man bäst återhämtar sig.

 • Kursen är helt virtuell och finns på inlärningsplatformen Moodle.
 • Kursen pågår 20.9 - 14.11.2021 i Moodle så att ett nytt tema behandlas
  varje vecka under de sex första veckorna och sedan finns en vecka tid
  för att göra slutuppgiften och en vecka för feedback och bedömning.
 • Teoretisk input i bland annat i tidshantering, stresshantering och studieplanering i form av föreläsningar, övningar och diskussioner
 • Handledda individuella övningar och uppgifter
 • Faciliterade gruppdiskussioner

 

Examination:
För godkänd prestation krävs aktiv närvaro och aktivitet i Moodle, godkända inlärningsuppgifter och godkänd reflekterande portfolio (slutuppgiften).

 

Kursen är på svenska men man kan göra sina inlärningsuppgifter på finska eller engelska.


Läraren kontaktar anmälda deltagare efter sista anmälningsdag 13.9.2021.

 
Bedömningskriterier:
För godkänd prestation krävs aktiv närvaro och aktivitet i Moodle samt
godkänd reflekterande portfolio.

Kontaktperson:
Studiehandledare Nina Hillo
nina.hillo(a)novia.fi, mobil: +35844762 3603


Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

20.09.2021 - 14.11.2021

Kursavgift

15,00 €