Att samtala om sexualitet med patienten

ATT SAMTALA OM SEXUALITET MED PATIENTEN -digitalt seminarium

Sexualiteten är för de flesta människor ett grundbehov och en drivkraft som varar livet ut. För hälso-och sjukvårdspersonal innebär sexuell hälsa och ohälsa ett viktigt ansvarsområde som man bör kunna ta till tals med patienten, eftersom sjukdomar, medicinska ingrepp och läkemedel kan påverka sexualiteten negativt.

Ändå är det fortfarande vanligt att ämnet undviks i vårdrelaterade samtal. Vad beror detta på? Vilka kunskaper och erfarenheter behöver man som professionell för att kunna prata om sexuella frågor med patienten?

Föreläsare: Kristiina Annila, sjukskötare och sexualrådgivare

Tidpunkt: 21.9 2021 kl.16:00-18:00 via Teams

 

Föreläsningen sker via Teams och länk sänds till deltagarna den 20.9.

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

21.09.2021 kl.16:00-18:00 - 21.09.2021

Kursavgift

Totalt 37,20 e ( momsfri andel 30,00 e, 24% moms 7,20 e)

Plats

NOVIA - Vasa/Virtuell
00000 Vasa/Virtuell