Media och reklam 2, 3 sp

Denhär kursen genomförs i samarbete med Gymnasiet i Jakobstad.

Alla studerande anmäler sig via denna länk.
Anmälningen kräver att den studerande har ett konto i portalen. (Fungerar som en webbshop)

Efter detta registreras de studerande som Öppna YH studerande vid Novia.

 Behöver du med stöd med anmälan, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi

Kurssin kielet

Ruotsi

Aika

17.01.2022 - 31.07.2022