Om CLL

Centret för livslångt lärande (CLL)  vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia är Svenskfinlands största aktör inom högskolebaserad vuxenutbildning. CLL:s uppgift är att koordinera vuxen- och fortbildningsverksamhet inom Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

CLL:s strategi innehåller en målmedveten kundorientering vilket innebär att vi strävar till att tillfredsställa kundens utbildningsbehov och överträffa förväntningarna.

Här kan du läsa om hur personuppgifter behandlas vid Yrkeshögskolan Novia och hur registrerade personer kan kontakta Novia i ärenden som rör personregister:

https://www.novia.fi/kontakta/dataskyddsforordning-gdpr/