Our courses

Show more filters
Show fewer filters
  • Signup to a course
  • You cannot signup to this course at this moment
  • Quick-signup to a course
  Course name Course location Free spots Start End  
Engineering Ethics, 3 ECTS Web-based Yes 02.11.2020 04.12.2020
 
Etappvis till Tradenom, hösten 2020, Vasa Vasa/virtuell AT 01.08.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
Ledarskap/HR-management och Perspektiv på mångprofessionell social- och hälsovård Vasa/virtuell 22.09.2020 31.12.2020
 
Allmän energiteknik, 3 sp Web-based Yes 02.11.2020 13.12.2020
 
Arbetsledning inom bygg AT 01.09.2019
ST 01.01.2021
AT 31.12.2019
ST 31.12.2021
 
Att främja ungas påverkningsmöjligheter, 5 sp Åbo/virtuell 22.10.2020 03.12.2020
 
Basics in internet of Things, 3 ECTS Vasa/virtuell Yes 03.11.2020 31.12.2020
 
Byggnadsstatik 1, 3sp Raseborg/virtuell Yes 27.10.2020 08.12.2020
 
Delkurs: Arbetsrätt, 3 sp, ingår i Etappvis till tradenom, hösten 2020 14.09.2020 31.12.2020
 
Delkurs: Business English 1, 3 sp/Etappvis till tradenom hösten 2020 23.10.2020 31.12.2020
 
Delkurs: Historisk kontext och uruppförandepraxis, 2sp AT 31.08.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
Delkurs: Klinisk mikrobiologi och hygien AT 04.09.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
Delkurs: Musikrepetitioner och föreställningar , 4sp AT 26.09.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 18.04.2021
 
Delkurs: Människans fysiologi och anatomi 1, virtuell kurs AT 04.09.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
Delkurs: Nationalekonomi , 3 sp/Etappvis till tradenom hösten 2020 30.10.2020 31.12.2020
 
Delkurs: Organisation och mångprofessionellt ledarskap 5 sp/Etappvis till tradenom hösten 2020 02.10.2020 31.12.2020
 
Delkurs: Rörelse och affekter, 3 sp 09.01.2021 14.02.2021
 
Delkurs: Svenska för affärslivet, 3 sp, ingår i Etappvis till tradenom, hösten 2020 11.09.2020 31.12.2020
 
Delkurs: Vårdens teoretiska och etiska grunder AT 04.09.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
Delkurs: Vårdprocessen AT 04.09.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
1 2 3 4 | Next »