Our courses

Show more filters
Show fewer filters
  • Signup to a course
  • You cannot signup to this course at this moment
  • Quick-signup to a course
  Course name Course location Free spots Start End  
Circular Economy and Technology Assessment, 5 ECTS Web-based 09.05.2022 29.07.2022
 
Fortbildning i infrabyggande, 120 sp Vasa Yes AT 29.08.2022
ST 01.01.2024
AT 31.12.2022
ST 31.07.2024
 
Infrarakentamisen täydennyskoulutus 120 op / Fortbildning i infrabyggande , 120 sp / Vasa AT 20.08.2021
ST 01.01.2023
AT 31.12.2021
ST 31.07.2023
 
Introduction to GIS in Bioeconomy, 5 ECTS Web-based 25.10.2021 17.12.2021
 
Livshantering; avslappning och stresshantering, 1sp Web-based 20.09.2021 14.11.2021
 
Nursing Open Path Online , Bachelor of Health Care, Vaasa Vaasa/virtual Yes AT 29.08.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.07.2023
 
Nursing Open Path Online , Bachelor of Health Care, Vasa Vaasa/virtual AT 30.08.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 31.07.2022
 
VVS-projektering, 75 sp Raseborg AT 01.09.2021
ST 01.01.2023
AT 31.12.2021
ST 31.12.2023
 
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp Åbo 21.01.2022 31.07.2022
 
Biomedicinsk laboratorievetenskap och kvalitetsutveckling, 3 sp Web-based 25.05.2022 31.12.2022
 
Brottförebyggande arbete och kriminalvård, 5 sp Åbo 18.03.2022 31.07.2022
 
CERAD - klinisk fördjupning Virtuell Yes Onsdag 14.9.22 kl 14 Onsdag 14.9.22 kl 16
 
Campusonline: Patient- och klientsäkerhet i digitaliseringen av social- och hälsovården, 3 sp Web-based 10.01.2022 28.02.2022
 
Delkurs: Läkemedelsbehandling 1, 3 sp, Flexibelt till sjukskötare hösten 2022 AT 01.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.01.2023
 
Delkurs: Första hjälp och katastrofberedskap, 2 sp, Flexibelt till sjukskötare hösten 2022 AT 01.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.01.2023
 
Delkurs: Sjukskötarens profession, 6 sp, Flexibelt till sjukskötare hösten 2022 AT 01.09.2021
ST 01.01.2023
AT 31.12.2021
ST 31.01.2023
 
Diet for a Green Planet - International Course, 15 ECTS Web-based Yes AT 25.08.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 22.06.2023
 
Digital kommunikatör, 30 sp Virtuell Yes AT 26.10.2021
ST 01.01.2023
AT 31.12.2021
ST 31.07.2023
 
Electronic dance music and trackmaking, 4 ECTS Jakobstad/virtuell AT 28.08.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 24.09.2022
 
Environmental History, 3 ECTS Raseborg/virtuell 29.09.2021 08.12.2021
 
1 2 3 4 | Next »