Our courses

Show more filters
Show fewer filters
  • Signup to a course
  • You cannot signup to this course at this moment
  • Quick-signup to a course
  Course name Course location Free spots Start End  
Öppna yh, Barocksång; arior eller körsatser Jakobstad Yes 29.04.2020 17.05.2020
 
Accelerator - Att bygga en kundinriktad affärsidé / Öppna YH Åbo 06.03.2020 24.04.2020
 
Arbetsledning inom bygg AT 01.09.2019
ST 01.01.2021
AT 31.12.2019
ST 31.12.2021
 
Campusonline: Livshantering; avslappning och stresshantering, 1sp Web-based Yes 02.05.2020 31.07.2020
 
Etappvis till sjukskötare våren 2020 Vasa 10.01.2020 31.07.2020
 
Finskspråkig ventrogluteral kurs Vaasa Yes 01.01.2020 31.07.2020
 
Fördjupad vaccinationskunskap ( 1 sp) - fortbildning 10.02.2020 31.05.2020
 
Företagshälsovårdare Vasa Yes AT 01.10.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.05.2021
 
OpenUAS: Multicultural Social Work, 3 cu Åbo 15.02.2020 31.05.2020
 
Permakultur och regenerativt jordbruk – teori och praktik AT 01.10.2019
ST 01.01.2021
AT 31.12.2019
ST 31.07.2021
 
Psykiska första hjälpen, 1,5 sp Åbo Yes 11.05.2020 12.05.2020
 
Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, 120 op Vasa 31.01.2020 31.07.2020
 
Sakkunnig inom palliativ vård Vasa AT 27.01.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 30.04.2021
 
Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning 45 sp Vasa Yes AT 01.08.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.10.2021
 
Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start hösten 2020 Vasa Yes AT 10.09.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp Vaasa 16.01.2020 26.11.2020
 
Svenskspråkig Ventrogluteal kurs Vaasa Yes 01.01.2020 31.07.2020
 
VENTROGLUTEAL INJEKTIONSTEKNIK Vaasa Yes 27.04.2020 31.07.2020
 
Öppna YH-leden, Agrolog YH, Raseborg Yes AT 01.08.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
Öppna YH-leden, Sjukskötare (YH), Åbo Yes AT 01.08.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 31.07.2021
 
1 2 | Next »