Our courses

Show more filters
Show fewer filters
  • Signup to a course
  • You cannot signup to this course at this moment
  • Quick-signup to a course
  Course name Course location Free spots Start End  
Företagshälsovårdare/Fysioterapeuter Vaasa AT 03.10.2019
ST 01.01.2020
AT 31.12.2019
ST 31.05.2020
 
Öppna YH: Omsorg om personer med olika hälsohinder, 5 sp Åbo Yes 12.02.2020 20.03.2020
 
Psykiska första hjälpen, 1,5 sp 11.05.2020 12.05.2020
 
Självledarskap 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH Vasa 28.01.2020 28.01.2020
 
Grunder i bioanalytik 1-3 sp Vasa 14.01.2020 11.02.2020
 
Förändringsledarskap och entreprenörskap, 5 sp inom Ledarskap social- och hälsovård/Öppna YH Vasa/virtuell Yes 27.03.2020 27.03.2020
 
Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp Vaasa 16.01.2020 26.11.2020
 
FÖDA UTAN RÄDSLA – en inspirationsföreläsning med Susanna Heli Vaasa 29.01.2020 29.01.2020
 
Fördjupad vaccinationskunskap ( 1 sp) - fortbildning Yes 10.02.2020 31.05.2020
 
Sakkunnig inom palliativ vård Vasa AT 27.01.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 30.04.2021
 
Öppna YH: Intercultural Work among Young People, 5 cr Virtuell Yes 15.04.2020 08.06.2020
 
Öppna YH: Resursförstärkande didaktik, 5 sp, Åbo Yes 09.01.2020 30.04.2020
 
Öppna YH: Missbruks- och beroendevård, 5sp Åbo Yes 11.01.2020 13.03.2020