Our courses

Show more filters
Show fewer filters
  • Signup to a course
  • You cannot signup to this course at this moment
  • Quick-signup to a course
  Course name Course location Free spots Start End  
CERAD - klinisk fördjupning Virtuell Yes Onsdag 14.9.22 kl 14 Onsdag 14.9.22 kl 16
 
Simulering för socialbranschen, 5 sp Åbo 02.05.2022 25.11.2022
 
Grunder i socialpolitik, 5 sp Åbo AT 01.10.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 02.12.2022
 
Socialt arbete, 60 sp Virtuell Yes AT 01.05.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.12.2023
 
Grunderna i sensorisk integration, introduktion A-delen, 1 sp Pietarsaari Yes AT 01.09.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 02.09.2022
 
Campusonline: Patient- och klientsäkerhet i digitaliseringen av social- och hälsovården, 3 sp Web-based 10.01.2022 28.02.2022
 
Hälsoteknologi och servicedesign, 2 sp Web-based 31.01.2022 31.07.2022
 
Grunder i socialpedagogik, 3 sp Åbo 15.01.2022 31.07.2022
 
Kompetenshöjande fortbildning för skolcoacher, 10 sp Virtuell Yes AT 01.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 20.04.2023
 
Patient-och klientsäkerhet då social-och hälsovården digitaliseras, 3 sp Yes 06.06.2022 07.08.2022
 
Biomedicinsk laboratorievetenskap och kvalitetsutveckling, 3 sp Web-based 25.05.2022 31.12.2022
 
Brottförebyggande arbete och kriminalvård, 5 sp Åbo 18.03.2022 31.07.2022
 
Småbarnspedagogik och socialpedagogik, 60 sp Åbo/virtuell Yes AT 09.09.2021
ST 01.01.2023
AT 31.12.2021
ST 31.07.2023
 
Klientarbete och servicehandledning, 5 sp Åbo 14.01.2022 31.07.2022
 
Specialiseringsutbildning inom akutvårdsarbete, 30 sp, hösten 2022 Vaasa Yes AT 12.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 29.05.2023
 
Specialisering inom mental och missbrukarvård, 30 sp med start hösten 2022 Vasa Yes AT 08.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 26.05.2023
 
Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp samt en kurs för socionomer, 2 sp, start hösten 2022 Yes AT 29.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.05.2023
 
Kompletterande studier i kyrkans fostran, 90 sp Åbo/virtuell Yes AT 26.09.2022
ST 01.01.2025
AT 31.12.2022
ST 31.07.2025
 
Kompletterande studier i diakoni, 90 sp Åbo/virtuell Yes AT 26.09.2022
ST 01.01.2025
AT 31.12.2022
ST 31.07.2025
 
Strålsäkerhet för tandvårdspersonal 1 sp Virtuell kurs Yes 31.10.2022 15.12.2022
 
1 2 3 | Next »