Our courses

Show more filters
Show fewer filters
  • Signup to a course
  • You cannot signup to this course at this moment
  • Quick-signup to a course
  Course name Course location Free spots Start End  
Delkurs: Förändringsledarskap och entreprenörskap hösten 2021 Web-based 06.09.2021 31.12.2021
 
Ledarskap/Självledarskap och Förändringsledarskap och entreprenörskap hösten 2021 23.08.2021 31.12.2021
 
Läkemedelshantering, grundvård och aseptik, 5sp Åbo/virtuell 06.09.2021 17.12.2021
 
Socialgerontologi, 5 sp Åbo 30.08.2021 29.10.2021
 
Interprofessionell social- och hälsovård, 5 sp Åbo AT 04.09.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 10.11.2022
 
Beroendeproblematik och missbrukarvård, 5 sp Åbo AT 17.09.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 17.01.2022
 
Grunder i sociologi, distanskurs, 5 sp Åbo/virtuell AT 05.10.2020
ST 01.01.2021
AT 31.12.2020
ST 15.12.2021
 
Grunder i socialpolitik, 5 sp Åbo AT 01.10.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 02.12.2022
 
Arbetsvägledning, 3 sp Åbo/virtuell 30.08.2021 31.12.2021
 
Företagshälsovårdarutbildning, 15 sp samt socionomer, 2 sp Vaasa AT 30.09.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 08.04.2022
 
Patient- och klientsäkerhet i digitaliseringen av social- och hälsovården, 3 sp Web-based Yes 10.01.2022 28.02.2022
 
Grunder i sociologi, 5 sp Åbo/virtuell 01.10.2021 12.12.2021
 
Projektarbete inom social- och hälsovård, 2 sp, hösten 2021 Virtuell kurs Yes AT 01.12.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 31.01.2022
 
Kompetenshöjande fortbildning för skolcoacher, 10 sp AT 09.09.2021
ST 01.01.2022
AT 31.12.2021
ST 21.04.2022
 
Småbarnspedagogik och socialpedagogik, 60 sp Åbo/virtuell Yes AT 09.09.2021
ST 01.01.2023
AT 31.12.2021
ST 31.07.2023
 
Delkurs: Självledarskap, 5 sp hösten 2021 23.08.2021 31.12.2021
 
Specialiseringsutbildning inom akutvårdsarbete, 30 sp Vaasa Yes 17.01.2022 12.12.2022
 
Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start hösten 2022 Vasa INGEN START HÖSTEN 2021 10.09.2021
 
Strålsäkerhetsansvarig, 5 sp Vaasa/virtual Yes 07.01.2022 29.03.2022
 
Strålsäkerhet för tandvårdspersonal, 2 sp Virtuell Yes 24.01.2022 31.05.2022
 
1 2 | Next »