Hälsoteknologi och servicedesign, 2 sp

Hälsoteknologi och servicedesign, 2 sp. (VÅV21KV03)

 

Innehåll:
Hälsoteknologi som resurs inom vården
Servicedesign

 

Studieperiodens (kursens) lärandemål
Studerande

  • har insikter i hälso- och välfärdsteknologins olika användningsområden inom vården
  • kan beskriva möjligheter och utmaningar med välfärdsteknologiska lösningar inom vården
  • kan etiskt reflektera över ibruktagande av välfärdsteknologiska lösningar både ur patient- och vårdarperspektiv
  • har grundläggande kunskap om servicedesign inom social- och hälsovård


Förkunskapskrav
Inga förkunskaper


Undervisningsmetoder
Kursen går Online
Föreläsningar, uppgifter och självstudiemoduler
Studiematerial och rekommenderad litteratur på MoodleAnmälningstid
03.12.2021  - 23.01.2022 

Anmälda via Öppna YH får information efter sista anmälningsdag, 23.1

Tid och plats: Kursen går Online
från YH Novia, Alere Vasa
Pågår vecka 5-12

31.01.2022 kl. 15.15-16.45
Introduktion. Tillfället bandas in men man får med fördel delta direkt i föreläsningen online

10.03.2022 kl. 8.15-11.45, samma sak gäller som ovan

25.03.2022 kl. 8.15-16.15. Detta tillfälle kan gå hybrid, dvs studerande kan delta på Campus, alt online. Mer info framöver från lärare

Kostnader:
Kursen är kostnadsfri för andra stadiets studerande 
Läs mer om kostnader inom Öppna YH här: 
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

 

 
Lärarens/ansvarspersonens namn:
Camilla Mattjus, camilla.mattjus@novia.fi
Hälsa och välfärd, Novia


Course languages

Swedish

Dates

31.01.2022 - 31.07.2022

Price

30,00 €