Brottförebyggande arbete och kriminalvård, 5 sp

Kursen ingår i socionomutbildningen våren 2022 och ett visst antal deltagare kan på detta sätt anmäla sig som icke-examensstuderande via Öppna YH.

SO20SAII3 Brottförebyggande arbete och kriminalvård, 5 sp 


Tid för kursen:
18.3-21.5 2022 

Närstudier: 
Kursstart:
23.3 kl. 8.15-10
Följande tider: 21.4 kl. 13.15-16, 22.4 kl. 8.15-12, 20.5 kl. 13.15-16 och 21.5 kl. 9-15 

Studieperiodens (kursens) lärandemål
Studerande

 • har kunskaper om brottslighet på individ- och samhällsnivå
 • har kunskaper i kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter samt tredje sektorns verksamhetsformer
 • omfattar ett medvetet professionellt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom det brottsförebyggande arbetet och kriminalvården

Förkunskapskrav
Inga förkunskapskrav


Studieperiodens (kursens) innehåll

 • Sociologiska och psykologiska förklaringsmodeller till
  brottslighet
 • Straffrättsligt förfarande
 • Brottspåföljdsverkets organisation, verksamhetsformer och rehabilitering
 • Medling i brott
 • Psykosociala stödformer via tredje sektorns organisationer och föreningar
 • Viktimologi
 • Samhällsaktuella trender och strategier

 

Kursansvarig:
Daniela Sundell, daniela.sundell(at)novia.fi

Course languages

Swedish

Dates

18.03.2022 - 31.07.2022

Price

75 euro. Se information om kostnader och fakturering samt ev. undantag till kostnader på: https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh