Flexibelt till Ingenjör (YH), 150 sp

Institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia erbjuder flexibla studier som ger möjlighet att avlägga ingenjörsexamen (YH) vid sidan av arbete.

Studierna är indelade i två helheter.

1. I första delen, till vilken denhär anmälan riktas,  antas du som studerande till Novias öppna yrkeshögskola.

Som studerande vid öppna yrkeshögskolan avlägger du upp till 150 sp gemensamma studier, beroende på examensinriktning, inom ramen för Flexibelt till ingenjör (YH).

---------------------------------------------------------------

2. I andra delen antas du, efter avlagda gemensamma studier inom öppna yrkeshögskolan, till examensinriktade studier.
Som examensstuderande avlägger du resterande yrkesinriktade studier, inklusive examensarbetet.
Antagningen till examensinriktade studier sker via en separat antagning vilket betyder att du inte behöver delta i ett urvalsprov. Du får en studieplats för att färdigställa examen på basen av de kurser du avlagt vid öppna yrkeshögskolan.
För att antas till examensinriktade studier krävs att du avlagt en examen på andra stadiet (yrkesinstitut eller gymnasium).

------------------------------

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs för att studera vid öppna yrkeshögskolan.

Studiernas genomförande
Studierna är deltidsstudier och kan avläggas vid sidan av arbete.

Undervisningen, d v s föreläsningar, sker mestadels på distans, i regel på onsdagar, fyra lektioner per vecka klockan 15 framåt. Om andra tidpunkter och närstudiedagar överenskoms separat.

De föreläsningar som ges i form av kontaktundervisning ordnas främst på campus i Vasa.

Vid behov kan studerande delta i föreläsningar på distans.

Laborativa kursinslag arrangeras enligt överenskommelse i laboratorier på campus i Vasa.

Individuell studieplan
Alla studerande får en individuell studieplan. Inom ramen för din studieplan tar vi, genom validering,  tillvara på dina tidigare studier och arbets-erfarenheter.

Studietakt
Studierna är upplagda så att du kan avlägga 15–20 sp per termin. Det är också möjligt att avlägga kurser och studiepoäng under somrarna.

Vill du gå snabbare framåt är du välkommen att delta i motsvarande kurser i Vasa, tillsammans med studerande inom ordinarie ingenjörsutbildning.

Målet med flexibelt till ingenjör är att ge baskunskaper i de kompetenser som ingår en ingenjörsexamen. Med dehär öppna yrkeshögskolestudierna som grund kan du välja vilken ingenjörsexamen du vill avlägga.

I studierna ingår bland annat grundkurser i matematik, energiteknik samt teknisk ritning (CAD) och rapportering, kurser i automations- och informationsteknik samt i produktions- och företagsekonomi.

Val av examensinriktning
I slutet av det första studieåret väljer du examensinriktning för kommande ingenjörsexamen.

Vid institutionen för teknik och sjöfart finns följande ingenjörsutbildningar, alla omfattar 240 sp:

Byggnads- och samhällsteknik
El- och automationsteknik
Energy Technology (engelsk utbildning)
Lantmäteriteknik
Maskin- och produktionsteknik
Produktionsekonomi

Du kan läsa mera om våra ingenjörsutbildningar på: https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/

Studiehelheter som ingår i flexibelt till ingenjör 
Grund- och yrkesinriktade studier, 105 sp (kan variera beroende på vilken examensinriktning som valts)
Praktik, 30 sp
Valfria studier, 15 sp                                                                                

Frågor

Har du frågor om innehållet i studierna kan du kontakta Matts Nickull: matts.nickull@novia.fi

Frågor om hur det är att studera hos oss eller om antagning kan du rikta till Petra Autio: petra.autio@novia.fi

Behöver du hjälp med anmälan till öppna yrkeshögskolan, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi

Varmt välkommen med en ansökan!

Free spots

Yes

Course languages

Swedish

Dates

24.08.2022 - 31.07.2026

Price

200,00 €