Arbetsledning inom bygg

Price

Utbildningen är avgiftsfri och och ger inte rätt till studiesociala förmåner.

TILLÄGGSANSÖKAN TILL UTBILDNINGEN ÖPPNAS 21.5.2019 KL. 08.00
Obs! Endast ett fåtal platser lediga.
Detta beroende av hur många som antar sin studieplats från första antagningen.


Målgruppen är personer som redan är verksamma i byggbranschen och saknar kompetenser eller examen för arbetsledning, byggmästare (YH)
Utbildningen lämpar sig för personer som har praktisk erfarenhet av byggande och kan tillgodogöra sig kompetenser som behövs för arbetsledning, alternativt om man har en högskoleexamen men saknar fack- eller arbetslivskompetenser från byggbranschen i Finland.

Möjlighet finns att få dessa studier tillgodoräknade ifall du senare söker om att bli antagen som examensstuderande för byggmästare (YH), 210 sp.
Byggmästarexamen är ett krav för att fungera som ansvarig arbetsledare på ett bygge!

Innehåll
Utbildningen fördelar sig över 2,5 år och innehåller 10 studiehelheter.
En del kurser förutsätter att sökande har tillräckliga förkunskaper, vilka fås genom att avlägga de grundkurser som ingår i de första studiehelheterna.
Utbildningen följer i stort sett läroplanen för byggmästare, innehållet i fackkurser kan variera och anpassas enligt utveckingen i byggbranschen och dess behov.

Det kommer att öppnas upp möjlighet framöver att söka till de följande studiehelheterna fastän du inte varit med från början. Följ med i vår marknadsföring!

Inledande studiehelhet innehåller följande kurser:
1. Digitala verktyg och byggnadsekonomi, ca 15 sp
2. Geoteknik och infrabyggande, ca 15 sp

Följande år, våren 2020 - hösten 2021, erbjuds följande studiehelheter:
Byggnadsfysik, konstruktionsteknik, produktionsstyrning, kommunalteknik samt produktionsmetoder och -teknik, inklusive eget utvecklingsprojekt.


Tilläggsinformation ger:
Leif Östman
leif.ostman@novia.fi
mobil: 044 780 5572

Price

Utbildningen är avgiftsfri och och ger inte rätt till studiesociala förmåner.

Course languages

Swedish

Dates

AT 01.09.2019 - 31.12.2019
ST 01.01.2021 - 31.12.2021

Schedule

Studierna genomförs som flerformsstudier med ca 4h kontaktundervisning/sp. Resten av studierna genomförs som självstudier med stöd av material som ges via studieplattformen.
Närstudier ordnas som heldagsstudier i Vasa fredag-lördag ca 1 gång/3-4 veckor.
Utöver dessa dagar ges handledning på distans.

Studiestart i AUGUSTI 2019. INFORMATIONSTILLFÄLLE 16.8.2019, MER INFO VIA BREV TILL ANTAGNA STUDERANDE