Öppna Yh: Etappvis till sjukskötare hösten 2019 och våren 2020

Price

15 euro per studiepoäng, max 75 euro per termin Priserna kan komma att justeras efter årsskiftet.

Anmälningstiden gått ut och utbildningen är fullsatt för höstterminen. Ny anmälan för vårterminen kommer i januari.

4 kurser per termin= 12 sp
Kurserna har 2-3 närvarodagar. Det är tänkt att du kan jobba vid sidan om.

Du blir inskriven som bistuderande vid Öppna Yh.

För att erhålla sjukskötareexamen krävs, att du i något skede ansöker ( senast vid 60 sp) , i samband med gemensam ansökning till utbildningen.

Utbildningen riktar sig till personer med en yrkesexamen på andra stadiet.

Plats: Vasa, Wolffskavägen 31, Alere

Start 6.9 kl. 8.30- ca 12:00 med information om studiesättet och genomgång av kursinnehåll.
Fortbildningsplanerare Carina Gädda och kurskoordinator Ann-Sofi Storbjörk.
Studiehandledare Ann-Sofie Nygård närvarar också.

Kursutbud hösten 2019 via Etappvis till sjukskötare:
Vårdprocessen 3 sp, VÅV18KV01
Patientsäkerhet 3 sp, VÅV18KV04
Läkemedelsbehandling 1, VÅV18BV05
Människans anatomi och fysiologi 1, virtuell kurs, 3 sp, VÅV14BV01-V

Price

15 euro per studiepoäng, max 75 euro per termin Priserna kan komma att justeras efter årsskiftet.

Course languages

Swedish

Teachers

Ann-Sofi Storbjörk, Carina Gädda

Dates

06.09.2019 - 31.12.2019

Location

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vaasa