LEDARSKAP/Lean management och visuell styrning 5 sp Vasa

Price

15 euro per studiepoäng eller max 75 per termin

OBS! Kursen fullsatt men man kan anmäla sig fram till 23.8 och stå i kö. Kommer det annulleringar så kontaktas man efter 23.8.

LEDARSKAP inom social och hälsovård 30 sp.

Du blir inskriven som bistuderande inom Öppna Yh, Novia

2 kurser / termin, hösten 2019, våren 2020 och hösten 2020

Målgrupp: Blivande ledare inom social- och hälsovård. Personer som arbetar med förmansuppgifter och vill utveckla sitt kunnande inom ledarskapsområdet.

HÖSTEN 2019
- Lean management och visuell styrning 5 sp
Utbildare: Marica Hinders, certifierad inom Lean Competency System.

Ort: Vasa, Alere, Wolffskavägen 31

Datum: Start 6.9, 20.9 och 4.10 förutsatt att tillräckligt många anmälningar inkommer

Innehåll:
Kunskaper i Lean filosofi och principer
Kunskaper för att lokalisera och identifiera processer, analysera dem och kunna ge förslag till förbättringsåtgärder.
Förmåga att visuellt illustrera processer, det nuvarande läget och utifrån den bilden göra ett framtida scenario
Kunskaper i principer för visuell daglig ledning och styrning
Kunskaper i hur man leder och arbetar med ständiga förbättringar- coachande ledarskap

Denna kurs kan ej genomföras virtuellt

Anmälningstiden förlängd från 15.8 till 23.8.19


Anmälan till andra kursen Ekonomisk styrning och uppföljning 5 sp i Ledarskap sker först hösten 2019

Ledarskap, 30 sp pågår under 3 terminer och anmälningar tas emot terminvis.

VÅREN 2020:
Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp
Självledarskap 5 sp

HÖSTEN 2020:
HR-management 5 sp
Perspektiv på en mångprofessionell social- och hälsovård 5 sp, USOÅ15VO422
Kursen är digital. Ingen närvarodag.Kontakta Carina Gädda, 044-7805225, för närmare information.

Price

15 euro per studiepoäng eller max 75 per termin

Course languages

Swedish

Teachers

Marica Hinders

Dates

06.09.2019 - 31.12.2019

Course attachments


Location

Novia - Campus Vasa, Alere - Wolffskavägen 31
Wolffskavägen 31, 65200 Vaasa