Öppna yh: 30 sp leden Agrolog (YH), Raseborg

Free spots

Yes

Price

Ingen kursavgift för andra stadiets studerande

Det här är en 30 sp studieled som du avlägger vid sidan om dina studier på andra stadiet inom motsvarande utbildning på Novia. Målet är att du på så sätt ska få en smidig övergång till tredje stadiet.
Studierna baserar sig på en överenskommelse mellan din skola på andra stadiet och yrkeshögskolan Novia.

Avtalet:

• Studerandekvot vid inledning av studierna: max 6 platser (ifall flera anmälda utser Axxells studiehandledare de mest lämpliga på basen av bedömningar i yrkesprov), namnen på studerande som deltar inkommande läsår meddelas inom april månad.• Kurser och tidpunkt:

o Intensivkurs i entreprenörskap och marknadsföring 3 sp början av hösten
o Praktiska grunder 3 sp hösten
o Traktorteknik och fältmaskiner 3 sp hösten
o Förutsättningar för skogsbruk 3 sp hösten
o Skogstyper och dendrologi 3 sp hösten
o IKT 3 sp hösten
o Introduktion till högskolestudier 3 sp hösten
o Branschprojekt 3 sp hösten
o Odlingsjordar och jordbearbetning 3 sp hösten
o Botanik och ekologi 3 sp hösten

Listan är preliminär och mindre förändringar kan förekomma på grund av den årsvisa planeringen.

Plats: Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs.

OBS! SE info för anmälan här ovan

• Kontaktperson:
Anita Kronqvist, anita.kronqvist@novia.fi eller

Studiehandledare Nina Hillo, nina.hillo@novia.fiFree spots

Yes

Price

Ingen kursavgift för andra stadiets studerande

Course languages

Swedish

Dates

01.08.2019 - 31.12.2019

Schedule

Närmare information om schemaläggningen, kurser och utbildningen överlag får du av din kontaktperson på skolan före kursstart.

Location