Öppna YH: Etappvis till Tradenom, Vasa

Price

Öppna yh kostar 15 euro per studiepoäng. Väljer du att anmäla dig till alla tre kurser som går på hösten betalar du 75€. Avgiften höjs till 100€ för alla 3 kurser på våren.

Etappvis till tradenom består av ett paket på särskilda kurser som erbjuds inom Öppna yh.
Kurserna är de samma som finns inom tradenomutbildning för dagstuderande, så om du ansöker och blir antagen till utbildningen framöver har du dessa tillgodo.

Etappvis erbjuds både i Vasa och i Åbo
Dethär är ansökningslänken till utbildningen i Vasa.
Det finns en dylik länk för Åbo kursen.

Under kursens gång samkörs informationen genom en gemensam informationssida på Moodle och kurserna går gemensamt.

Kick-off och information fredagen en 6.9 kl. 15.00 - 18, Wolffskavägen 33, Brändö, rum 305
Vid detta tillfälle startar de 2 kurser som presenteras först här:

Kurser under hösten 2019:
Kursstart 6.9.2019. INFO kl 15-16, kurs 16-18. Uppkoppling till Åbo
Introduktion till högskolestudier, 1 sp
IT-verktyg, 5 sp. 6.9-31.10
Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 30.9 (kursen öppnas) -30.11 Föreläsning via webex, tiden anges senare.
Handels-och bolagsrätt 5 sp 4.11.-31.12.

Innehåll i kurser:
Introduktion till högskolestudier, 1 sp
Innehåll:
Kännedom om egen skola
Branschkännedom
Studiefärdigheter
Förmåga att arbeta i team

IT-verktyg, 5 sp. ( pågår till 31.10.)
Innehåll:
Utbildningsenhetens datorer, nätverk och tjänster såsom:
Schema
Epost
Molnlagring
Studieregister
Undervisningsplattform
Tjänster för grupparbeten och distansstudier
Installation och konfigurering av programvara och tjänster på egen dator.
Introduktion till användning av kontorsprogramvara (MS Office 365):
Presentationsprogram
Textbehandlingsprogram
Kalkylprogram
Databashanteringsprogram
Kalkylering med kalkylprogram


Ekonomi och företagsamhet, 5 sp 7.10-30.11 Helena Nordström
Kompetenser:
Studerande:
- inser betydelsen av en kundorienterad affärs- eller verksamhetsidé.
- kan använda verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling.
- känner till etableringsprocessen för företag och föreningar i Finland.
- förstår vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär.
- kan koppla hållbarhet till affärsutveckling.Handels-och bolagsrätt 5 sp 4.11.-31.12.
Innehåll:
Finska rättssystemet
Avtalsrätt
Obligationsrätt
Köp- och konsumenträtt
Bolagsrätt


På våren 2020 ges följande kurser: 

Grunder i Marknadsföring 5 sp, Lärare: Jörgen Strid
Tid: start med introduktionsföreläsning 10.1.2020 kl. 14-17
Rum: R305, Wolffskavägen 33, möjlighet delta i Åbo samtidigt.


Ekonomisk matematik 5 sp, Lärare: Linda Jönn
Tid: Start med  introduktionsföreläsning 17.2.2020 kl. 14-17
Rum: R305, Wolffskavägen 33, möjlighet delta i Åbo samtidigt

Bokföring och bokslut 5sp, Lärare: Anna-Lena Berglund
Tid: Start med introduktionsföreläsning 16.3.2020 kl. 14-17
Rum: R305, Wolffskavägen 33, möjlighet delta i Åbo samtidigt
Kontaktperson i Vasa:
Anna-Lena Berglund, lektor i företagsekonomi
anna-lena.berglund(a)novia.fi
mobil: 044 780 5420
Price

Öppna yh kostar 15 euro per studiepoäng. Väljer du att anmäla dig till alla tre kurser som går på hösten betalar du 75€. Avgiften höjs till 100€ för alla 3 kurser på våren.

Course languages

Swedish

Dates

AT 06.09.2019 - 31.12.2019
ST 01.01.2020 - 31.07.2020

Schedule

Kick-off och information fredagen en 6.9 kl. 15.00 - 18, Wolffskavägen 33, Brändö, rum 305
Utbildningen är virtuell.
Information om eventuella fysiska träffar kommer senare.

Location