Strålsäkerhet för tandvårdspersonal, 2 sp

STRÅLSÄKERHET FÖR TANDVÅRDSPERSONAL 2 SP

Utbildningen sker enligt strålsäkerhetslagen (859/2018), statsrådets förordning om joniserande strålning (1034/2018) samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (1044/2018) och STUKs föreskrifter.

Studiernas omfattning är 2 sp.

Virtuell kurs och i kursen används lärplattfomen Moodle. 

Utbildningen består av 4 teman och efter varje tema görs en skriftlig tentamen.

 

Tid: Kurssstart 24.1.22

Anmälningstid: 16.8.21 - 30.11.21

 

Innehåll:

- Tema I Grunderna i strålfysik och strålbiologi

- Tema II Lagstiftning

- Tema III Strålsäkerhet på arbetsplatsen

- Tema IV Användning av strålning inom odontologi

 

Pris: 220 euro + 24% moms

 

Kursansvarig: Lektor/Fortbildningsplanerare Carina Gädda, Alere, Yrkeshögskolan Novia

Plats: (Alere, Wolffskavägen 31, VASA) Virtuell kurs som pågår fyra veckor.

Course languages

Swedish

Dates

24.01.2022 - 31.05.2022

Price

Pris: 220 euro + 24% moms

Course attachments

Flyers för januari 2022

Location

NOVIA - *VIRTUELL
00000 VIRTUELL