Produktionssimulering, 3 sp

Produktionssimulering, 3sp
(MAP14PT04-3004)

Målgrupp:
Personer som arbetar eller vill arbeta i tillverkande industri

Innehåll

  • 1 Siemens Plant Simulation, materialflöde
  • 2 Siemens Plant Simulation, visualisering
  • 3 Siemens Plant Simulation, produktionslayout
  • 4 Siemens Plant Simulation, optimeringsprojekt
  • 5 Kostnader kring automation
  • 6 Anylogic för simulering av fabriksflöde
  • 7 Anylogic för simulering av servicebehov
  • 8 Anylogic för simulering av köbildning

 

Bakgrundskunskap:
Datorvana, studerande kan installera program

Förverkligande av kurs:
Kursen går på Moodle, där finns projekten beskrivna, lektionsmaterial, videon, inlämningslådor för projket etc.
Siemens Plant Simulation kan gratis laddas ner till egen dator (PC) från skolans intranät, Anylogic-simuleringsprogrammet kan laddas ner.

Studerande utför veckoprojektarbeten + skriver rapport.
Genom att utföra självutvecklingsaktiviteter samlar man poäng som leder till slutvitsordet.
Ingen tent.

Tidtabell:
Denhär kursen kan avläggas av Öppna YH studerande fram till 4.4.2021.
Efter anmälan får du närmare information från lärare.

Kontaktperson:
Mikael Ehrs, mikael.ehrs@novia.fi, mobil: +358447805536

Course languages

Swedish

Dates

08.01.2021 - 04.04.2021

Price

45€, Öppna YH avgiften är 15€/sp, för terminsavgiften 100€ kan du studera så mycket du vill under året. Arbetslösa studerar gratis till och med 31.12.2021. Novia personal och studerande deltar även gratis. För eventuella frågor, kontakta oppnayh@novia.fi