Introduktion till grafisk design och fotografi , 10 sp

Vi erbjuder några platser på följande kurs inom ramen för Öppna YH 
Introduktion till grafisk design och fotografi , 10 sp
(FEJ19VK102)

 

Mål för kursen:

Efter avslutad kurs förväntas studeranden ha

• förståelse för i bildkommunikation och användning av bilder och text i olika kontexter

• grundläggande kunskap om fotografi och bildbehandling

• grundläggande kunskap i layout.

 

Prestationssätt:
Föreläsningar, diskussioner, studerandeuppgifter

 

Tidtabell och plats:
Tider: 14.10-16.12.2021 torsdagar kl 14.15-18
Plats: PC-salen på våning tre i campus Allegro

 

Kostnader:
Öppna YH avgiften är 100€, i övrigt läs mer om kostnader inom Öppna YH via denna länk:https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

Lärare: Anna Wallendahl 

Free spots

Yes

Course languages

Swedish

Dates

14.10.2021 - 16.12.2021

Price

100,00 €